Преводилачки портал на Филолошком факултету у Београду

Реализација пројекта „Преводилачки портал“ на Групи за скандинавистику Филолошког факултета у Београду. На порталу се изводила настава и вежбе, развила сарадња са медијима и издавачким кућама у Скандинавији, а посебно је била значајна сарадња у виду превода српских класика на скандинавске језике, пре свега шведски. Многи данашњи професори Филолошког факултета наводе „Преводилачки портал“ као значајну ставку у својој биографији. Колико […]

Платформа „Зелени талас“

Платформу за регионалну сарадњу „Зелени талас“ покренули смо ради јачања солидарности и утицаја локалних иницијатива на заштиту природе. Верујемо да је транспарентна платформа за сарадњу неопход- на и да таква платформа омогућава већи ниво солидарности и удруживање снага, као и превазилажење проблема мешања интересних група у рад аутентичних иницијатива. Више о платформи пронађите овде: www.greenwave21.org