Преводилачки портал на Филолошком факултету у Београду

Реализација пројекта „Преводилачки портал“ на Групи за скандинавистику Филолошког факултета у Београду. На порталу се изводила настава и вежбе, развила сарадња са медијима и издавачким кућама у Скандинавији, а посебно је била значајна сарадња у виду превода српских класика на скандинавске језике, пре свега шведски. Многи данашњи професори Филолошког факултета наводе „Преводилачки портал“ као значајну ставку у својој биографији. Колико […]