О НАМА

О НАМА

Организација „ЛИЦЕЈ“  је невладина, непрофитна, неполитичка и
струковно удружење основано 2007. године ради остваривања циљева у области образовања и културе. Својим деловањем 
промовисали смо јачање институција, њихову модернизацију, информисање и мотивисање грађана, демократизацију
приступа информацијама и знању, инклузивних процеса и заштите животне средине.
Бројне препоруке факултета, амбасада и удружења говоре о квалитету рада удружења у
континуитету. Наш задатак је да наставимо са овим радом и у будућности. Главне активности удружења су подизање свести у областима културе и образовања. Организација је посебно посвећена регионалној сарадњи како бисмо сачувати јединствену културу, изузетну географску разноврсност и глобално значајан биодиверзитет балканског региона. 
Удружење је реализовало велики број пројеката од значаја за заједницу, а у оквиру издавачке делатности, објавило је бројне публикације, укључујући и оне од великог значаја.

Лицеј се бавио и питањима инклузивног образовања као иновације у школском систему Србије, а до 2011. године
организовало је инклузивни пројекат „Мултимедијалне радионице” за који је кандидовано  за Награду града  Београда од стране Библиотеке града Београда и Педагошког друштва Србије. Овај пројекат, у коме је учествовало хиљаде ученика, резултирао је књигом објављеном у сарадњи са „Службеним гласником“, јавним предузећем Владе РС:

Препорука директорке Библиотеке града Београда Јасмине Нинков:

„Као директорка Библиотеке Града Београда, пратила сам и подржавала почетке и развој пројекта Удружења „Лицеј“ под називом „Мултимедијална радионица о писању криминалистичких романа“.
Радионица се одвијала у просторијама библиотека „Невен“, „Петар Кочић“ и „Драган Лукић“, у сарадњи и
уз велику подршку свих запослених, као и у београдским основним и средњим школама и на крају у виртуелним просторима
електронских медија и интернет комуникације. Радионица је осмишљена тако да су ученици подељени на
такмичарске групе, где свако дете доприноси, јер су за постизање постављеног циља потребни различити таленти, инспирација
и вештине. Радионицу је пратила озбиљна медијска кампања са циљем информисања не само ученика –
потенцијалних учесника, већ и шире јавности, МНПТР, школа и друштвених центара…

 Први циљ свих активности радионице је да истовремено изазове интересовање родитеља, школских установа и ученика, који би требало да буду
подстакнути да масовно учествују у блогу радионице, коментаришу и препоручују своје и туђе радове. Следећа фаза је избор најбољих прича и илустрација, затим штампање књиге, промотивне активности и конференција за штампу.

За нас, као институцију културе, задатак овог пројекта је посебно важан да повећамо читаност и посету библиотеци
међу студентима. Желим да додам да ме је посебно импресионирао посредан начин на који се подстиче посета библиотекама: Прво, млади се позивају да учествују у њима кроз познате и популарне облике комуникације и друштвене активности – чланство у групи на друштвеној мрежи Фејсбук и активност на блогу,
затим, касније би се природно и самовољно нашли у просторијама библиотеке нашег града и међу правим, прашњавим књигама. На тај начин је постигнут савршен спој старог и новог начина размишљања и живљења, који не искључују једно друго, већ се морају међусобно прожимати и допуњавати.
Зато препоручујем радионицу „Мултимедијална радионица за писање крими романа“ за награду Града Београда и
очекујем будућа издања прича насталих захваљујући овој радионици, као и нове догађаје инспирисане радионицом у нашем
главном граду. Напомињем да овај програм има инклузиван и мултидисциплинаран приступ, комбинује неколико области које треба да буду
спојене у циљу постизања коначног циља – написаних и објављених књига.“

Стручњаци удружења из области инклузије су излагали о предностима интегративне наставе на сертификованом научном скупу „Положај ученика са сметњама у развоју у
образовном систему Републике Србије“. Поред тога, Удружење има и тим за инклузивно образовање у саставу
наставника који изводе наставу у Средњој стручној школи – средњој стручној школи за ученике са сметњама у развоју. Тим је имао запажен наступ на V међународној конференцији „Мултидисциплинарни приступ у едукацији и рехабилитацији“ – Сарајево, 2022. са оригиналним научним излагањем и радом.