Платформа „Зелени талас“

Платформу за регионалну сарадњу „Зелени талас“ покренули смо ради јачања солидарности и утицаја локалних иницијатива на заштиту природе. Верујемо да је транспарентна платформа за сарадњу неопход- на и да таква платформа омогућава већи ниво солидарности и удруживање снага, као и превазилажење проблема мешања интересних група у рад аутентичних иницијатива. Више о платформи пронађите овде: www.greenwave21.org